Rodinný koučink

20.07.2022

Rodina je složitý systém, kde každý dospělý přináší svoje vzorce chování a jednání z primární rodiny a osobních zkušeností, které nabyl ještě před založením vlastní rodiny. Je běžné, že se rodiče neshodnou na výchově, nemají jednotné názory, dohadují se, jsou vyčerpaní z věčných sporů. Předávají tím však nežádoucí vzorce v komunikaci svým dětem, které si formují vlastní osobnost. Někdy se rodina potýká s řadou problémů, ať se jedná o výchovné problémy, finanční záležitosti, nemoc v rodině, péči o prarodiče, narušené vztahy a podobně.

Rodinný koučink pracuje s názory a potřebami všech členů rodiny tak, aby byl vytvořen vlastní způsob soužití podle takových pravidel tak, aby byly naplněny hodnoty všech členů rodiny a doma zavládla harmonie a příjemná atmosféra. Každý má právo vnést své zkušenosti a postoje a vytvořit z nich způsob rodinného soužití tak, aby rodina fungovala jako bezpečný přístav i v náročných situacích, a aby takové situace dovedla rodina efektivně řešit.

Zkuste si sami ve svojí rodině jednoduchou techniku, která pomůže zjistit, jaké hodnoty mají jednotliví členové a umožní vám lépe pracovat na společné komunikaci a sjednocení.


Připravte papíry, kde každý člen dokončí tyto věty:


V naší rodině se cítím ....

Když mi není dobře, mohu o tom doma mluvit s ....

Moje přání je, aby se v naší rodině změnilo ....

Dobře u nás funguje....

Společně strávený čas vnímám....


Tento papír si může každý nechat u sebe a mluví o něm pouze, pokud chce.

Ideální však je sdílet mezi sebou, co kdo napsal. Úkolem pak je mluvit tak, aby každý vyjádřil pouze svoje pocity a postoje, nikoho nesráží, nekritizuje a nehodnotí.


Poté společně nakreslete vašeho pomocníka, panáčka, kterému dá každý člen úkol , například dozor nad úklidem, plánování společných akcí, zabránění hádkám apod.

Každý člen mu připíše nebo přikreslí 2 tipy, jak úkol zvládnout. Panáčka si dejte na viditelné místo, kde ho každý den uvidí všichni členové, např. lednice, vchodové dveře.


Na tuto techniku lze různě navazovat , ale i tato základní forma dokáže otevřít různá témata a pracovat s důležitostí názoru a návrhu na řešení každého člena rodiny.

Pokud se všichni zapojí a zkompetentní, rodina zažije pocit jednoty a objeví možnosti, které mohou být úplně nové a velmi užitečné.