Jarní myšlenkový detox

31.03.2022

Jaro je obdobím znovuzrození. 
Vše v přírodě, co bylo schováno pod zemí nebo zmrzlo, začíná nabírat sílu a klíčit. Je přirozené, že všechno živé využívá toto období k znovunalezení síly k životu na všech úrovních, ve snaze zbavit se všeho nežádoucího a vyčištění se. V tomto období můžeme od přírody opisovat podobné procesy očištění se a následně se vnímat, jak v nás proudí nová energie.

Tuto energii je možné využít k novým projektům, vztahům, shazování kil a nebo zbavení se zlozvyků, k práci na sobě, splnění svých předsevzetí, dokončení úkolů a podobně. Jarní energie k nám přichází pomalu a pozvolna. Zkuste ji zachytit například v jarním vánku, ptačím zpěvu nebo paprscích slunce, které pomalu sílí. Pozorujte stromy, vodní hladinu, klíčící poupata květin, pupeny stromů, ptáky nebo hmyz. Zastavte se každý den alespoň na pár minut. Vdechujte čerstvý jarní vzduch a vydechujte vše staré, nežádoucí, nepotřebné a těžké. Zopakujte několikrát tento proces.

Vždy o trochu víc prodlužte nádech i výdech. Soustřeďte se na to, kudy proudí čerstvý vzduch, jak jde skrze váš nos do plic, jak se vám díky tomu zvedá hrudník a břicho. Při výdechu si zkuste zvědomit, co chcete skrze dech dostat ven a zbavit se toho, čeho se chcete zbavit, například stres, slabou vůli, nerozhodnost atd.

Až se takto zbavíte všeho, co vás tíží, začněte s každým nádechem přijímat nové schopnosti, vlastnosti a odhodlání.

Každou negativní myšlenku zkuste nahradit nějakou pozitivní.

Nakonec poděkujte jaru za jeho inspiraci, sílu a krásu.

Koučink- energetický džbán
Nová energie, která k nám přichází, může snadno odtéci pryč, pokud se nám nepodaří ji udržet.

Jaro je nejen obdobím znovuzrození, ale také obdobím převratů, přerodů, výkyvů nálady. Děje se tak nejen z důvodu četnějších změn v počasí, ale i prodlužováním dne a dalšími silnými vlivy.

Jedná se o energeticky náročné období, ale povede-li se nám tuto energii využít ve svůj prospěch, čeká nás velmi přínosné období.

Představte si džbán naplněný vodou. Tato voda představuje vaši energii. Poté si představte, že džbán má díry, kterými voda uniká. Co všechno by mohly být díry ve vašem džbánu?

Kolik jich je? Jsou stejně velké, nebo je každá jiná jinak velká?

Nyní je potřeba díry zalepit, aby energie dále neunikala.

Jak by se daly vaše díry ve džbánu slepit? Co by k tomu pomohlo, aby byl odtok vody co nejmenší?

Nyní, když je džbán kompletní a je možné jej naplnit, sepište si na papír vše, co vám dodává energii a dělá radost.

Nebuďte skromní, sepište kromě činností, jako jsou například sportovní aktivity, spánek, jízda autem, četba, také oblíbená jídla, písničky, přátele, zkrátka vše, co vás napadne.

Každý den si dolévejte do svého džbánu. Mějte seznam v diáři, na stolku, na zrcadle, kdekoliv, aby byl k dispozici pokaždé, když budete potřebovat doplnit energii.

Co ještě udělat, aneb 7 kroků pro duševní detox?

Zde je seznam několika úkolů, které vám pomohou vyčistit nejen hlavu.

1. Protřiďte šatník a věnujte charitě vše, co jste neměli na sobě déle než rok. Pořiďte si nové oblečení, vždy kus za kus. Tento proces výměny starého za nové je velmi osvěžující a pomůže vám nacházet nejen oblečení, které se vám nelíbí, ale také vzpomínky, situace a záležitosti, které vám už neslouží. Proces zbavování se, ať již oblečení nebo způsobů myšlení a jednání, je vždy trochu bolestný, ale vždy přinese efekt celkové vzpruhy a chuti do nových činností. 

2. Ukliďte si byt nebo dům, místnost po místnosti, a udělejte si pořádek a systém. Během přemýšlení o tom, jak udělat místa ve vašem domě přehledná tak, aby vám sloužila, budujete nový návyk, který vám pomůže zjednodušit si život i v jiných aspektech.

3. Shoďte přebytečné kilogramy. Budete vitálnější, zdravější. Vrátí se vám sebevědomí a elán, který se odrazí v osobním i pracovním životě. 

4. Najděte si nový koníček a vyměňte ho za jeden zlozvyk.

5. Vyhraďte si jeden den v týdnu na schůzku se sebou. Zapište si ji do diáře a přistupujte k tomuto úkolu tak, jako by se jednalo o schůzku s opravdu důležitou osobou. Hezky se oblečte, použijte oblíbený parfém, dodržte čas. Na schůzce si poděkujte za vše, co se vám v celém týdnu dařilo a dejte si nové cíle na další týden.

6. Udělejte každý den jeden malý dobrý skutek. To vám pomůže k celkové harmonizaci a lepší náladě.

7. Propusťte ze svého života lidi, se kterými se necítíte dobře, a kteří z vás vysávají energii.