Koučink

Individuální a párový koučink

Koučování je efektivní nástroj, který vychází z principů neurovědy a přepisů nefunkčních vzorců v myšlení.

Zapojením auditivní, vizuální a kinestetické části mozku vznikají obrazy, které se do mozku zapíší a cíl má poté jasnější konstrukci a je snáze dosažitelný. Pokud dojde k zapsání takového obrazu, mozek je schopen vyprodukovat konkrétní kroky, které k němu povedou.

Koučink je kreativní metoda, při které se pracuje s vizualizací, škálami, nákresy, denními záznamy, audionahrávkami a dalšími účinnými technikami.

Při společné práci vám pomohu cílenými otázkami, abyste nasměrovali svoji svoji mysli a pozornost ke konkrétním cílům. Pomohu vám zmapovat své silné stránky a schopnosti a změnit váš život vaší vlastní aktivitou.

Naučím vás převzít zodpovědnost za vaše kroky a vědomě volit správný směr, který bude v souladu s vašimi hodnotami.

Pomohu vám překročit pomyslnou hranici komfortní zóny, za kterou najdete vše, co potřebujete, abyste mohli vzít život do svých rukou přetvořili ho do takového designu, ve kterém budete žít naplno a podle svých představ.

Budu vás provádět po vaší vlastní cestě, motivovat a podporovat, abyste došli až do cíle.

Nově, vzhledem k mým mnohaletým zkušenostem v této oblasti, koučuji také klienty s poruchami příjmu potravy.

Poradenství v krizi 

Krize je stav, kdy na emočně náročnou situaci nestačí naše dosavadní mechanismy, které jsme zvyklí používat.

Je to milník na naší životní ose, převrat, přerod. Pokud krizi správně pochopíme a zpracujeme, můžeme se naučit zcela nové strategie, které nám pomohou žít úplně jinak, než doposud, poznat své slabiny a silné stránky a využít toto sebepoznání ve svůj prospěch.

Koučováním spojeným s technikami vycházejícími z krizové intervence a narativní psychoterapie vám pomohu k detailnímu prozkoumání vaší reality, naplánování jednotlivých kroků a jejich realizaci. 

Naučíte se najít svoje vlastní účinné strategie, které vám pomohou, abyste se z krize vyšli posíleni, dokázali se svým vlastním jednáním a vlastními kroky vyhnout negativním důsledkům a dokázali eliminovat další potenciální krizotvorné situace. 

Nic, co se nám v životě děje, není náhoda. Vše je výsledkem našeho dosavadního myšlení a konání, a změna na této úrovni tvoří naši novou realitu. 

Práce s dětmi, adolescenty a školními třídami

Pracuji také s dětmi od 5 let, kde nabízím podporu ve školních, vztahových a osobních oblastech, pomáhám budovat sebedůvěru a zdravý postoj k sobě i okolí. Využívám kreativní formy práce. 

S adolescenty pracuji nejen jako důvěryhodná osoba, na kterou se mohou obrátit s citlivými tématy, ale pomáhám jim nalézt například vhodný studijní obor, vypořádat se s tělesnými změnami a přijímat se takové, jací jsou, ale zlepšit komunikaci s rodiči a vrstevníky, pracovat se stresem nebo zlepšit efektivitu při učení. 

Ve školách pracuji s dětmi samostatně nebo s celou třídou. Ve třídách se zabývám tématy, jako je vztah k sobě a ostatním, hodnocení a sebehodnocení, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, ale také motivace k učení nebo trénink paměti. 

Koučovací techniky jsou obdobné, jako při práci s dospělými, ale více využívám deníky, vision boardy a kresbu.

Ve třídám využívám skupinové techniky a interaktivní přístupy.