Koučink

Individuální koučink

Koučování je efektivní nástroj, který vychází z principů neurovědy a přepisů nefunkčních vzorců v myšlení.

Zapojením auditivní, vizuální a kinestetické části mozku vznikají obrazy, které se do mozku zapíší a cíl má poté jasnější konstrukci a je snáze dosažitelný. Pokud dojde k zapsání takového obrazu, mozek je schopen vyprodukovat konkrétní kroky, které k němu povedou.

Koučink je kreativní metoda, při které se pracuje s vizualizací, škálami, nákresy, denními záznamy, audionahrávkami a dalšími účinnými technikami.

Při společné práci vám pomohu cílenými otázkami, abyste nasměrovali svoji svoji mysli a pozornost ke konkrétním cílům. Pomohu vám zmapovat své silné stránky a schopnosti a změnit váš život vaší vlastní aktivitou.

Naučím vás převzít zodpovědnost za vaše kroky a vědomě volit správný směr, který bude v souladu s vašimi hodnotami.

Pomohu vám překročit pomyslnou hranici komfortní zóny, za kterou najdete vše, co potřebujete, abyste mohli vzít život do svých rukou přetvořili ho do takového designu, ve kterém budete žít naplno a podle svých představ.

Budu vás provádět po vaší vlastní cestě, motivovat a podporovat, abyste došli až do cíle.

Nově, vzhledem k mým mnohaletým zkušenostem v této oblasti, koučuji také klienty s poruchami příjmu potravy.

Krizový koučink

Krize je stav, kdy na emočně náročnou situaci nestačí naše dosavadní mechanismy, které jsme zvyklí používat.

Je to milník na naší životní ose, převrat, přerod. Pokud krizi správně pochopíme a zpracujeme, můžeme se naučit zcela nové strategie, které nám pomohou žít úplně jinak, než doposud, poznat své slabiny a silné stránky a využít toto sebepoznání ve svůj prospěch.

Koučováním spojeným s technikami vycházejícími z krizové intervence a narativní psychoterapie vám pomohu k detailnímu prozkoumání vaší reality, naplánování jednotlivých kroků a jejich realizaci. 

Naučíte se najít svoje vlastní účinné strategie, které vám pomohou, abyste se z krize vyšli posíleni, dokázali se svým vlastním jednáním a vlastními kroky vyhnout negativním důsledkům a dokázali eliminovat další potenciální krizotvorné situace. 

Nic, co se nám v životě děje, není náhoda. Vše je výsledkem našeho dosavadního myšlení a konání, a změna na této úrovni tvoří naši novou realitu. 

Projekt Nové Já

Od vysněného života vás dělí jen několik kroků. Neodkládejte život na zítřek, začněte žít teď.

Nástroje ke změně máte vy. Já vám je pomohu objevit a pracovat s nimi tak, abyste získali sebedůvěru, objevili svůj jedinečný životní styl, naučili se efektivně komunikovat, lépe stravovat, dobře vypadali, a stali se nejlepší verzí sebe sama. 

Úvodní sezení, kde se seznámíme, zmapujeme, kde se nacházíte a vydefinujeme cíle, trvá 1,5 hodiny.

Pokud se rozhodneme pro spolupráci, domluvíme si termíny na 7 hodinových sezení po 3 týdnech, během kterých budeme aktivně tvořit váš vysněný život zejména pomocí koučinku. Budeme se zaměřovat na různé oblasti vašeho života, přes vztahy a kariéru po životní styl, sebeprezentaci a image.

Naučíte se pracovat s emocemi a stresem a přetvářet návyky, které vám brání v životě, jaký chcete žít.

Právě tři týdny je doba, po kterou se buduje nový návyk, a proto budu k dispozici online po celou dobu spolupráce, abych vás podporovala, motivovala a připomínala vám vaše cíle.

Součástí čtyřměsíčního projektu Nové Já je poradenství v oblasti stravování a životního stylu, osobní stravovací plán, lekce jógy a meditace.

Budeme společně tvořit vaše pracovní listy, do kterých si budete zapisovat své odpovědi a své pokroky.Práce s dětmi, adolescenty a školními třídami

Pracuji také s dětmi od 5 let, kde nabízím podporu ve školních, vztahových a osobních oblastech, pomáhám budovat sebedůvěru a zdravý postoj k sobě i okolí. Využívám kreativní formy práce. 

S adolescenty pracuji nejen jako důvěryhodná osoba, na kterou se mohou obrátit s citlivými tématy, ale pomáhám jim nalézt například vhodný studijní obor, vypořádat se s tělesnými změnami a přijímat se takové, jací jsou, ale zlepšit komunikaci s rodiči a vrstevníky, pracovat se stresem nebo zlepšit efektivitu při učení. 

Ve školách pracuji s dětmi samostatně nebo s celou třídou. Ve třídách se zabývám tématy, jako je vztah k sobě a ostatním, hodnocení a sebehodnocení, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, ale také motivace k učení nebo trénink paměti. 

Koučovací techniky jsou obdobné, jako při práci s dospělými, ale více využívám deníky, vision boardy a kresbu.

Ve třídám využívám skupinové techniky a interaktivní přístupy.  

Rodinný koučink

Rodina je složitý systém, kde každý dospělý přináší svoje vzorce chování a jednání z primární rodiny a osobních zkušeností, které nabyl ještě před založením vlastní rodiny. Je běžné, že se rodiče neshodnou na výchově, nemají jednotné názory, dohadují se, jsou vyčerpaní z věčných sporů. Předávají tím však nežádoucí vzorce v komunikaci svým dětem, které si formují vlastní osobnost. Někdy se rodina potýká s řadou problémů, ať se jedná o výchovné problémy, finanční záležitosti, nemoc v rodině, péči o prarodiče, narušené vztahy a podobně.

Rodinný koučink pracuje s názory a potřebami všech členů rodiny tak, aby byl vytvořen vlastní způsob soužití podle takových pravidel tak, aby byly naplněny hodnoty všech členů rodiny a doma zavládla harmonie a příjemná atmosféra.

Rodinný koučink zahrnuje 3 sezení, které doporučuji zrealizovat u vás doma.