Ceník

Ceník

Platba předem na účet 207064511/0300

Individuální sezení je možno zrušit nejpozději 24 hodin předem, v opačném případě účtuji plnou sazbu.

Individuální koučink- osobní 

hodinové sezení 

1000 Kč

Individuální koučink- online 

hodinové sezení

800 Kč

Individuální koučink pro klienty projektu Poruchářky

hodinové sezení osobní i on-line

600 Kč

Mailový koučink

3x do měsíce e-mail s koučovacími otázkami, technikami a úkoly, zpětná vazba na vaše maily  

1000 Kč

Práce s dětmi a adolescenty

hodinové sezení 

1000 Kč

Balíček 5x individuální koučink

5x hodinové sezení

4600Kč

Rodinný koučink

úvodní sezení 1,5 h

poté 3 hodinová koučovací sezení s celou rodinou u vás doma

5000 Kč

4 měsíční projekt Nové Já

úvodní sezení 1,5 h

7 koučovacích setkání po 3 týdnech

on-line podpora po celou dobu spolupráce

poradenství v oblasti životního stylu, stravovací plán, 1 hodina jógy s meditací

pracovní listy a domácí úkoly zaměřené na sebepoznání a osobní rozvoj

10.000 Kč

Koučink školní třídy

Tříhodinová práce s celou třídou

3500 Kč