Blog

Blog

Tělo je úžasný stroj, díky kterému každé ráno vstaneme a můžeme žít náš život.

Můžete sedět proti zrcadlu, ale záleží, zda je to pro vás příjemné. Když porozumíte svému tělu, jste připraveni s tím něco dělat? Pokud ano, pojďme dál :)

Vnitřní dítě je označením infantilní části v nás dospělých, která je spojena s instinktivním a původním fungováním dítěte. Je to jakási paměťová stopa z doby, kdy jsme byli malé děti.Ta stopa v nás zůstává a zrcadlí nám naše nejniternější potřeby a postoje, které jsme s věkem a s požadavky ze strany společnosti umlčeli. O vnitřním dítěti, které v...

Zázračná otázka, neboli otázka na zázrak, se používá jak v terapii, tak při koučování i práci se sebou.Je to nástroj, který nám pomůže se zorientovat v životě, když nám zkrátka něco nesedí a nejsme spokojeni, ale nevíme, co máme udělat, aby se náš život změnil. Tuto techniku lze použít také v případě, že potřebujeme jasněji identifikovat cestu,...

Rodina je složitý systém, kde každý dospělý přináší svoje vzorce chování a jednání z primární rodiny a osobních zkušeností, které nabyl ještě před založením vlastní rodiny. Je běžné, že se rodiče neshodnou na výchově, nemají jednotné názory, dohadují se, jsou vyčerpaní z věčných sporů. Předávají tím však nežádoucí vzorce v komunikaci svým dětem,...

Stát se rodičem znamená vzít na sebe úplně novou roli, která je pro nás neznámá a mnohdy velmi náročná.Stáváme se osobou, která pečuje o malé dítě a dává mu do vínku vzorce, podle kterých pak dítě funguje.Dítě se učí zejména nápodobou, ale někdy je téměř nemožné chovat se tak, jak vypadá podle nás ideální rodič. Roli hraje míra naší...

Tuto energii je možné využít k novým projektům, vztahům, shazování kil a nebo zbavení se zlozvyků, k práci na sobě, splnění svých předsevzetí, dokončení úkolů a podobně. Jarní energie k nám přichází pomalu a pozvolna. Zkuste ji zachytit například v jarním vánku, ptačím zpěvu nebo paprscích slunce, které pomalu sílí. Pozorujte stromy, vodní hladinu,...